За Нас

В създаването на този сайт участваха много приятели и почитатели на Стефан Гечев,
без които той нямаше да бъде реализиран.
Сайтът е направен по идея на Кръстина Гечева,
Стефан Артамонцев и Янис Лиолиос.

Графичен дизайн и уеб дизайн – Стефан Артамонцев. Всички права по сайта са запазени™

ГАЛЕРИЯ АРТАМОНЦЕВ

„ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ „АРИСТОТЕЛ“ КУЛТУРЕН МОСТ 

Партньори

ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ
КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

i-Portunus – Европейска програма за мобилност създадена от Creative Europe
i-Portunus is a project, selected and funded by the Creative Europe programme of the European Union!

РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „А.КЪНЧЕВ“ – катедра „Български език, литература и изкуство“ и Научен център за фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър Басарбовски“

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА
„ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ“

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА
„ПАН“

АДВОКАТ МАГДАЛЕНА ЛАТЕВА

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ РУСЕ

САЙТ ЗА КУЛТУРА
ВЪПРЕКИ.COM