За нас

InDiVison – колективът работи за възраждане на публичния интерес към достойни творци, които не са получили заслуженото признание по време на техния житейски път.

/Партньори/

ГАЛЕРИЯ АРТАМОНЦЕВ

„ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ „АРИСТОТЕЛ“ КУЛТУРЕН МОСТ 

i-Portunus – Европейска програма за мобилност създадена от Creative Europe
i-Portunus is a project, selected and funded by the Creative Europe programme of the European Union!

РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „А.КЪНЧЕВ“ – катедра „Български език, литература и изкуство“ и Научен център за фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър Басарбовски“ 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ РУСЕ