СЕНКИТЕ НА ВРЕМЕТО

Поезията на Стефан Гечев се издига над всекидневието, над пътеките на хаотичните стремежи, над всичко като връх на планина, връх, който говори със слънцето. Пред читателя стои удоволствието на самостоятелното пътуване в голямата галактика на поезията на Стефан Гечев, удоволствието от личното откривателство и тълкуване.

ВИКТОРИЯ И НЕЙНИТЕ СИНОВЕ

Повече информация скоро

ИЗ ПРОПОВЕДИТЕ НА ПОП БОГОМИЛ

Повече информация скоро

МОСТЪТ

Повече информация скоро

ЖЕСТОКАТА БЛАГОДЕТЕЛКА

Повече информация скоро

ОСЪДЕНИЯТ НА СЕНЬОРА

Осъденият на се