От Стефан Гечев

/Есета/

Човекът очевидно е създаден с някаква велика цел!

/Спомени/

Спомен за Костас Варналис

// Моите гръцки приятели

Жан Ефел

// Летописи, 1991, № 4, 189-199.

 

/Интервюта/

Робувам само на свободата

> Виж

Нека спасим красотата 

> Очаквайте скоро

За Стефан Гечев

/Есета/

Василис Марагос

ДОСТАТЪЧЕН ЛИ Е ЕДИН ЖИВОТ?
Писмо до Стефан Гечев

> Виж

Здравка Михайлова

ПРЕСЪТВОРЯВАНЕТО НА ГРЪЦКАТА ПОЕЗИЯ В ПРЕВОДИТЕ НА СТЕФАН ГЕЧЕВ И ОТЗВУКЪТ Й В БЪЛГАРИЯ

> Виж

Мира Душкова

БЪЛГАРСКИТЕ СЮЖЕТИ В КНИГАТА
„МОИТЕ ГРЪЦКИ ПРИЯТЕЛИ” НА СТЕФАН ГЕЧЕВ

> Виж

Руси Русев

СТЕФАН ГЕЧЕВ В ЧУДНИЯ СВЯТ НА ДУМИТЕ, МОДЕРНАТА ФИЗИКА И ПОЕЗИЯТА

> Виж

Георги Василев

НАЦИОНАЛНИ МОТИВИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА СТЕФАН ГЕЧЕВ

> Виж

Руси Русев

ОТ РАЗБОЙНИКА ВАРАВА
ДО БОГОЧОВЕКА ВАРАВА

> Виж

Юлиан Жилиев

СТЕФАН ГЕЧЕВ В ЧУДНИЯ СВЯТ НА ДУМИТЕ, МОДЕРНАТА ФИЗИКА И ПОЕЗИЯТА

Юлиан Жилиев

ФРЕНСКИЯТ СЮРРЕАЛИЗЪМ НАСЪН И НАЯВЕ:
ПРЕВОДИТЕ НА СТЕФАН ГЕЧЕВ

/Спомени/

Блага Димитрова

Блага Димитрова

> Виж

Георги Василев 

> Виж