От Стефан Гечев

Есета

Човекът очевидно е създаден с някаква велика цел!

Какво е демокрация? Има ли у нас демокрация?

Интервюта

Робувам само на свободата

Нека спасим красотата

Делфийски конгрес 1993 г.

// Откъс от изказване на Стефан Гечев на Делфийския конгрес,
публикувано в списание „Антѝ“ същата година.

Спомени

Костас Варналис

// Моите гръцки приятели

Жан Ефел

// Летописи, 1991, № 4, 189-199.

 

За Стефан Гечев

Есета, статии и доклади

Василис Марагос

ДОСТАТЪЧЕН ЛИ Е ЕДИН ЖИВОТ?
Писмо до Стефан Гечев

Здравка Михайлова

ПРЕСЪТВОРЯВАНЕТО НА ГРЪЦКАТА ПОЕЗИЯ В ПРЕВОДИТЕ НА СТЕФАН ГЕЧЕВ И ОТЗВУКЪТ Й В БЪЛГАРИЯ

Мира Душкова

БЪЛГАРСКИТЕ СЮЖЕТИ В КНИГАТА
„МОИТЕ ГРЪЦКИ ПРИЯТЕЛИ” НА СТЕФАН ГЕЧЕВ

Крум Гергицов

ОТ РАЗБОЙНИКА ВАРАВА ДО БОГОЧОВЕКА ВАРАВА

Юлиан Жилиев

ФРЕНСКИЯТ СЮРРЕАЛИЗЪМ НАСЪН И НАЯВЕ: ПРЕВОДИТЕ НА СТЕФАН ГЕЧЕВ

Георги Василев

НАЦИОНАЛНИ МОТИВИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА
СТЕФАН ГЕЧЕВ

Спомени

Блага Димитрова

ТОЗИ, КОИТО БЛАГОСЛАВЯ ХЛЯБА

Димитриас Клидонас

37