Биография

Детство и Образование

Стефан Гечев е роден на 29 януари 1911 г в Русе. Той произхожда от семейство на прогресивни интелектуалци. Имената на неговите родственици са свързани с богатата история на българската интелигенция през XIX и XX век.

Стефан Гечев е роден в семейството на литературния критик и историк Алберт Гечев (1881-1916) и гимназиалната учителка по френски Рада Гечева.

След смъртта на своя съпруг майката на Стефан Гечев напуска град Русе и се установява през 1921 г, заедно с двете си деца – Стефчо и Ерма, в къщата на баба Катя в Пловдив. Малко по-късно се настаняват нейната сестра Дияна, заедно със съпруга си Николай Райнов и малкия Богомил. Вуйчото (и кръстник) на Стефан Гечев – Николай Райнов, изтъкнат български интелектуалец, става опора на малкия Стефан, който твърде рано е загубил баща си.

Петнадесетгодишният Стефан живее около две години в Париж, където неговата майка е била изпратена на специализация. По това време там са били също и Дора Габе, Асен Златаров, Николай и Богомил Райнови, големият Папазов, както и още много други български интелектуалци. Лицеят ”Луи Велики” в Париж, в който е учил и Робеспиер, му помага да усъвършенства френския език и да разпали въображението му.

Петнадесетгодишният Стефан живее около две години в Париж, където неговата майка е била изпратена на специализация. По това време там са били също и Дора Габе, Асен Златаров, Николай и Богомил Райнови, големият Папазов, както и още много други български интелектуалци. Лицеят ”Луи Велики” в Париж, в който е учил и Робеспиер, му помага да усъвършенства френския език и да разпали въображението му.

Петнадесетгодишният Стефан живее около две години в Париж, където неговата майка е била изпратена на специализация. По това време там са били също и Дора Габе, Асен Златаров, Николай и Богомил Райнови, големият Папазов, както и още много други български интелектуалци. Лицеят ”Луи Велики” в Париж, в който е учил и Робеспиер, му помага да усъвършенства френския език и да разпали въображението му.