От Стефан Гечев

Есета

Интервюта:

Робувам само на свободата

Нека спасим красотата 

/Спомени/

Костас Варналис

// Моите гръцки приятели

Жан Ефел

// Летописи, 1991, № 4, 189-199.

 

За Стефан Гечев

Есета, статии и доклади

Василис Марагос

ДОСТАТЪЧЕН ЛИ Е ЕДИН ЖИВОТ?
Писмо до Стефан Гечев

Здравка Михайлова

ПРЕСЪТВОРЯВАНЕТО НА ГРЪЦКАТА ПОЕЗИЯ В ПРЕВОДИТЕ НА СТЕФАН ГЕЧЕВ И ОТЗВУКЪТ Й В БЪЛГАРИЯ

Мира Душкова

БЪЛГАРСКИТЕ СЮЖЕТИ В КНИГАТА
„МОИТЕ ГРЪЦКИ ПРИЯТЕЛИ” НА СТЕФАН ГЕЧЕВ

Крум Гергицов

СТЕФАН ГЕЧЕВ В ЧУДНИЯ СВЯТ НА ДУМИТЕ, МОДЕРНАТА ФИЗИКА И ПОЕЗИЯТА

Юлиан Жилиев

ФРЕНСКИЯТ СЮРРЕАЛИЗЪМ НАСЪН И НАЯВЕ:
ПРЕВОДИТЕ НА СТЕФАН ГЕЧЕВ

Георги Василев

НАЦИОНАЛНИ МОТИВИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА СТЕФАН ГЕЧЕВ

/Спомени/

Блага Димитрова

ТОЗИ, КОИТО БЛАГОСЛАВЯ ХЛЯБА

Георги Данаилов

Когато ми съобщиха по телефона