ГОЛГОТАТА НА ВАРАВА

ГОЛГОТА НА ВАРАВА

Стефан Гечев

Съчинения в пет тома, 4 том

Пиеси:

Юлиан Отстъпник

Процес за изчезване тялото на Исус Назарянина, наречен Христос

Голготата на Варава

Убийци