От Стефан Гечев

/Есета/

/Интервюта/

Робувам само на свободата

Нека спасим красотата 

/Спомени/

Костас Варналис

// Моите гръцки приятели

Жан Ефел

// Летописи, 1991, № 4, 189-199.

 

За Стефан Гечев

/Есета/

Βασίλης Μαραγκός

ДОСТАТЪЧЕН ЛИ Е ЕДИН ЖИВОТ?
Писмо до Стефан Гечев

Здравка Михайлова

ПРЕСЪТВОРЯВАНЕТО НА ГРЪЦКАТА ПОЕЗИЯ В ПРЕВОДИТЕ НА СТЕФАН ГЕЧЕВ И ОТЗВУКЪТ Й В БЪЛГАРИЯ

Мира Душкова

БЪЛГАРСКИТЕ СЮЖЕТИ В КНИГАТА
„МОИТЕ ГРЪЦКИ ПРИЯТЕЛИ” НА СТЕФАН ГЕЧЕВ

Крум Гергицов

СТЕФАН ГЕЧЕВ В ЧУДНИЯ СВЯТ НА ДУМИТЕ, МОДЕРНАТА ФИЗИКА И ПОЕЗИЯТА

Юлиан Жилиев

ФРЕНСКИЯТ СЮРРЕАЛИЗЪМ НАСЪН И НАЯВЕ:
ПРЕВОДИТЕ НА СТЕФАН ГЕЧЕВ

Руси Русев

ОТ РАЗБОЙНИКА ВАРАВА
ДО БОГОЧОВЕКА ВАРАВА

> Виж

/Спомени/

Блага Димитрова

Блага Димитрова

> Виж

Георги Василев 

> Виж