Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΦΕΙΟΥ "1 ΤΟΜΟΣ
“Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΦΕΙΟΥ “1 ΤΟΜΟΣ

Издателство “Захари Стоянов” – 2008 г.

Раждането на орфей е първи том поезия на Стефан Гечев, която включва произведенията:

“Бележник 1”

“Поезия – Лирика”

“Въпроси”

“Бележник 2 “

“Самобичуване “

“Сенките на Времето”

“Непубликувани стихотворения”

“Стихотворения, посветени на Стефан Гечев”

СЕНКИТЕ НА ВРЕМЕТО

Поезията на Стефан Гечев се издига над всекидневието, над пътеките на хаотичните стремежи, над всичко като връх на планина, връх, който говори със слънцето. Пред читателя стои удоволствието на самостоятелното пътуване в голямата галактика на поезията на Стефан Гечев, удоволствието от личното откривателство и тълкуване.

ВЪПРОСИ

Стихотворения в проза

Издава „Свободно поетическо общество”

София, 1994 г.

Издават се за първи път

редактор Блага Димитрова

уредник Любомир Левчев

САМОБИЧУВАНЕ

ЛИРИКА – ЕПОС

Издателство „Захари Стоянов”,

София, 1999

Текстовете в тази книга са писани от 1959 до 1998 г.

Публикуват се за първи път

ПОЕЗИЯ

ПОЕЗИЯ

Стефан Гечев

Издателство Български писател