За нас

InDiVison – колективът работи за възраждане на публичния интерес към достойни творци, които не са получили заслуженото признание по време на техния житейски път.

/Партньори/

ГАЛЕРИЯ АРТАМОНЦЕВ

“ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ “АРИСТОТЕЛ” КУЛТУРЕН МОСТ 

i-Portunus – Европейска програма за мобилност създадена от Creative Europe

РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “А.КЪНЧЕВ” – катедра “Български език, литература и изкуство” и Научен център за фолклор, литература и лингвистика “Св. Димитър Басарбовски”