Greek translation

ГЕОРГИОС СЕФЕРИС АРГОНАВТИ

Издателство “Захари Стоянов” – 2004 г.

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС ИТАКА

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС 

СЪВРЕМЕННА ГРЪЦКА ПОЕЗИЯ Книга 1

Издателство “Епсилон” – 1998г.

______ избрани преводи от гръзки поети съдържа преводи из творчеството на най-изтъкналите гръцки поети от този век и особено от 30-те години до наши дни, които издигнаха гръцката поезия на едно ниво от най-високите върхове сред световните поетични постижения.

Доказателство: две Нобелови награди за поезия на двама гръцки поети

Всеки, които цени голямата поезия, не може да не пожелае да притежава тази книга.

ГЕОРГИОС СЕФЕРИС

Издателство “Захари Стоянов” – 2008 г.

Раждането на орфей е първи том поезия на Стефан Гечев, която включва произведенията:

“Бележник 1”
“Поезия – Лирика”
“Въпроси”

“Бележник 2 “

“Самобичуване “

“Сенките на Времето”
“Непубликувани стихотворения”

“Стихотворения, посветени на Стефан Гечев

ОДИСЕАС ЕЛИТИС

Издателство “Захари Стоянов” – 19__г.

Поезията на Стефан Гечев се издига над всекидневието, над пътеките на хаотичните стремежи, над всичко като връх на планина, връх, който говори със слънцето. Пред читателя стои удоволствието на самостоятелното пътуване в голямата галактика на поезията на Стефан Гечев, удоволствието от личното откривателство и тълкуване.

ения, посветени на Стефан Гечев

СЪВРЕМЕННА ГРЪЦКА ПОЕЗИЯ Книга 1

Издателство “Епсилон” – 1998г.

______ избрани преводи от гръзки поети съдържа преводи из творчеството на най-изтъкналите гръцки поети от този век и особено от 30-те години до наши дни, които издигнаха гръцката поезия на едно ниво от най-високите върхове сред световните поетични постижения.

Доказателство: две Нобелови награди за поезия на двама гръцки поети

Всеки, които цени голямата поезия, не може да не пожелае да притежава тази книга.

СЪВРЕМЕННА ГРЪЦКА ПОЕЗИЯ Книга 2

Издателство “Епсилон” – 1998г.

Втория том на избрани преводи от гръзки поети съдържа преводи из творчеството на най-изтъкналите гръцки поети от този век и особено от 30-те години до наши дни, които издигнаха гръцката поезия на едно ниво от най-високите върхове сред световните поетични постижения.

Доказателство: две Нобелови награди за поезия на двама гръцки поети

Всеки, които цени голямата поезия, не може да не пожелае да притежава тази книга.

ПАЛАТИНСКА АНТОЛОГИЯ

17 века гръцка поезия

Един древен ръкопис, след дълги и опасни перипети по море и суша, през войни и грабежи,успява да се приюти за малко време в хладните хранилища 

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС

Избрани стихотворения 

АРИС ДИКТЕОС - ГРАД

 

 

АРИС ДИКТЕОС - ЦЯЛОСТНИЯТ

ИНФО СКОРО

ГРЪЦКА ПОЕЗИЯ XIX ВЕК

Избрани стихотворения 

СЪВРЕМЕННА КИПЪРСКА ПОЕЗИЯ

Съвременна кипърска поезия

МЛАДА ГРЪЦКА ПОЕЗИЯ

ИНФО СКОРО

ГРЪЦКА ПОЕЗИЯ ХХ ВЕК

Издателство “Епсилон” – 1998г.

______ избрани преводи от гръзки поети съдържа преводи из творчеството на най-изтъкналите гръцки поети от този век и особено от 30-те години до наши дни, които издигнаха гръцката поезия на едно ниво от най-високите върхове сред световните поетични постижения.

Доказателство: две Нобелови награди за поезия на двама гръцки поети

Всеки, които цени голямата поезия, не може да не пожелае да притежава тази книга.