Гръцки преводи

ГЕОРГИОС СЕФЕРИС АРГОНАВТИ

АГРОНАВТИ

Превод , предговор и подбор

 Стефан Гечев

Издателство „Захари Стоянов”

София, 2004 г.

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС ИТАКА

ИТАКА

Превод , предговор и подбор

 Стефан Гечев

Издателство „Захари Стоянов”

София, 2004 г.

СЪВРЕМЕННА ГРЪЦКА ПОЕЗИЯ Книга 1

Книга първа

Представена от Стефан Гечев

Издателство „Епсилон”, София,  1997 г.

Издателствот и преводачът изказват благодарност на посолството Република Гърция в София за съдействието й за издаването на тази книга

ГЕОРГИОС СЕФЕРИС

Издателство „Балкани”

София, 2002 г.

Превод

Стефан Гечев

Здравка Михайлова

ОДИСЕАС ЕЛИТИС

Стихотворения

Есета

Интервю

Спомени за Одисеас Елитис от Стефан Гечев

Съставител Светлозар Игов

Преводачи:

Стефан Гечев

Марин Жечев

Михайл Берберов

Здравка Михайлова

Редактор Кръстина Гечева

Издателство „Балкани”

София, 2003 г.

СЪВРЕМЕННА ГРЪЦКА ПОЕЗИЯ Книга 2

Книга втора

Представена от Стефан Гечев

Издателство „Епсилон”, София, 1998 г.

Вторият том на избрани преводи от гръцки поети на известния наш преводач Стефан Гечев съдържа преводи из творчеството на най-изтъкнатите гръцки поети от 20 век и особено от 30-те години на до наши дни, които издигнаха гръцката поезия на едно от най-високите върхове сред световните поетични постижения. Доказателство: Две Нобелови награди за поезия на двама гръцки поети.

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС

ИТАКА
Избрани стихотворения
Превод , предговор и подбор
Стефан Гечев
Издателство „Народна култура”
София, 1984 г.

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС

Избрани стихотворения 

ПАЛАТИНСКА АНТОЛОГИЯ

17 века гръцка поезия

Един древен ръкопис, след дълги и опасни перипети по море и суша, през войни и грабежи, успява да се приюти за малко време в хладните хранилища

Съставител, превод, предговор, бележки Стефан Гечев

Издателство Прозорец, София

АРИС ДИКТЕОС - ГРАД

Подбор и превод Стефан Гечев
Издателство: Народна култура,

София 1967

АРИС ДИКТЕОС - ЦЯЛОСТНИЯТ

Поетичен глобус

Превод Стефан Гечев

Издателство „Народна култура”,

София, 1977

ГРЪЦКА ПОЕЗИЯ XIX ВЕК

Под  редакцията на Стефан Гечев и Божидар Божилов

Издателство „Народна култура”

София 1979

СЪВРЕМЕННА КИПЪРСКА ПОЕЗИЯ

Превод Николай Бояджиев и Стефан Гечев

Издателство: Народна култура,

София, 1965

МЛАДА ГРЪЦКА ПОЕЗИЯ

Антология

Преводи от гръцки

Съставители: Стефан Гечев, Божидар Божилов, Марин Жечев

Издателство Народна култура,

София, 1978

ГРЪЦКА ПОЕЗИЯ ХХ ВЕК

Антология

Преводи от гръцки

Съставители: Стефан Гечев, Божидар Божилов, Марин Жечев

Издателство Народна култура,

София, 1978