GEORGIOS SEFERIS ARGONAVTI

More information soon

CONSTANTINOS KAVAFIS - ITHACA

More information soon

CONTEMPORARY GREEK POETRY Book 1

More information soon

GIORGOS SEFERIS

More information soon

ODYSSEAS ELYTIS - BODY OF SUMMER

More information soon

CONTEMPORARY GREEK POETRY Book 2

Издателство “Епсилон” – 1998г.

______ избрани преводи от гръзки поети съдържа преводи из творчеството на най-изтъкналите гръцки поети от този век и особено от 30-те години до наши дни, които издигнаха гръцката поезия на едно ниво от най-високите върхове сред световните поетични постижения.

Доказателство: две Нобелови награди за поезия на двама гръцки поети

Всеки, които цени голямата поезия, не може да не пожелае да притежава тази книга.

СЪВРЕМЕННА ГРЪЦКА ПОЕЗИЯ Книга 2

Издателство “Епсилон” – 1998г.

Втория том на избрани преводи от гръзки поети съдържа преводи из творчеството на най-изтъкналите гръцки поети от този век и особено от 30-те години до наши дни, които издигнаха гръцката поезия на едно ниво от най-високите върхове сред световните поетични постижения.

Доказателство: две Нобелови награди за поезия на двама гръцки поети

Всеки, които цени голямата поезия, не може да не пожелае да притежава тази книга.

ПАЛАТИНСКА АНТОЛОГИЯ

17 века гръцка поезия

Един древен ръкопис, след дълги и опасни перипети по море и суша, през войни и грабежи,успява да се приюти за малко време в хладните хранилища 

CONSTANTINE CAVAFY

Selected poems

ARIS DIKTEOS - TOWN

Повече информация скоро

ARIS DIKTEOS - THE COMPLETE

Повече информация скоро

GREEK POETRY OF THE XIX CENTURY

Избрани стихотворения 

CONTEMPORARY CYPRUS POETRY

Съвременна кипърска поезия

YOUNG GREEK POETRY

ИНФО СКОРО

GREEK POETRY OF THE XX CENTURY

Издателство “Епсилон” – 1998г.

______ избрани преводи от гръзки поети съдържа преводи из творчеството на най-изтъкналите гръцки поети от този век и особено от 30-те години до наши дни, които издигнаха гръцката поезия на едно ниво от най-високите върхове сред световните поетични постижения.

Доказателство: две Нобелови награди за поезия на двама гръцки поети

Всеки, които цени голямата поезия, не може да не пожелае да притежава тази книга.