Поет, драматург, прозаик, преводач, литературен критик.

Стефан Гечев

“Луната е кръгла като колело. Защо няма две луни – да си направя колело и да замина някъде далеч, далеч, където ще има само една луна?”

Астронафт /Бележник 1967/

пРедстоящи събития

ЛИТЕРАТУРНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА..

More info soon

ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ ЗА СТЕФАН ГЕЧЕВ - 2021 ГОДИНА - 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СТЕФАН ГЕЧЕВ

More info soon

интересни житейски случки

В тази секция ще има интересни житейски случки и факти от живота на Стефан Гечев

Награди

След промяната на политическата с-ма в България през 1989 г. Стефан Гечев се оказва в центъра на българския интелектуален живот, получавайки много награди за изкуство.

1995 г. “Златен кръст на Почетния легион”  Република Гърция

1998 г.  Гръцкото дружество на преводачите награждава със “Златен медал” Гечев

1998 г.  Република Франция го награждава с Кавалер на ордена за изкуство и култура с указ на Президента и Министерството на културата на Франция