Публикации от Стефан Гечев:

Есета

Човекът очевидно е създаден с някаква велика цел!

// Ненужните скептици, стр.28
в-к Континент, №216, 15 септември, 2002 г.

Какво е демокрация?
Има ли у нас демокрация?

// Ненужните скептици, стр.70
В. Демокрация, №100, 26 април, 2002 г.

Интервюта

Робувам само на свободата

// Ненужните скептици, стр.321
в-к 24 часа, №84, 2 април 1994 г.

Нека спасим красотата

// Ненужните скептици, стр.277
в-к Пиринско дело, №26, 1 февруари 1987 г.

Делфийски конгрес 1993 г.

// Откъс от изказване на Гечев на Делфийския конгрес,
публикувано в списание „Антѝ“ същата година.

Красота и демокрация

// В. Демокрация, № 79, 2 април 2002 г.
Съчинения в пет тома, ТОМ 5 ИНТЕРВЮТА.

Спомени

Костас Варналис

// Моите гръцки приятели

Жан Ефел

// Летописи, 1991, № 4, 189-199.

Публикации за Стефан Гечев:

Есета, статии и доклади

Василис Марагос

Достатъчен ли е един живот?
Писмо до Стефан Гечев

Здравка Михайлова

Пресътворяването на гръцката поезия в преводите на Стефан Гечев и отзвукът й в България

Мира Душкова

Българските сюжети в книгата
„МОИТЕ ГРЪЦКИ ПРИЯТЕЛИ” на Стефан Гечев

Крум Гергицов

От разбойника Варава до богочовека Варава

Юлиан Жилиев

Френският Сюрреализъм насън и наяве:
Преводите на Стефан Гечев

Георги Василев

Национални мотиви в творчеството
на Стефан Гечев

Конкурс за деца „Стефан Гечев“

Детско-юношески литературен конкурс за деца
от българските общности по света „Стефан Гечев“

Румяна Пашалийска

Официално слово от изложбата „Робувам само на свободата“ псветена на Стефан Гечев в Будапеща

Руси Русев

Индивидуално-авторска интерпретация на мотива „Св. Георги побеждава дракона“ в стихотворението на
Стефан Гечев „ГЕРГЬОВДЕН“

Спомени

Блага Димитрова

Този, който благославя хляба

Георги Данаилов

Когато ми казаха по телефона

Димитриас Клидонас

37