РАЖДАНЕТО НА ОРФЕЙ
« РАЖДАНЕТО НА ОРФЕЙ » 1 ТОМ

Издателство « Захари Стоянов » – 2008 г.

Раждането на орфей е първи том поезия на Стефан Гечев, която включва произведенията:

« Бележник 1 »

« Поезия – Лирика »

« Въпроси »

« Бележник 2 « 

« Самобичуване « 

« Сенките на Времето »

« Непубликувани стихотворения »

« Стихотворения, посветени на Стефан Гечев »

СЕНКИТЕ НА ВРЕМЕТО

Поезията на Стефан Гечев се издига над всекидневието, над пътеките на хаотичните стремежи, над всичко като връх на планина, връх, който говори със слънцето. Пред читателя стои удоволствието на самостоятелното пътуване в голямата галактика на поезията на Стефан Гечев, удоволствието от личното откривателство и тълкуване.

ВЪПРОСИ

Стихотворения в проза

БЕЛЕЖНИК

Повече информация скоро

САМОБИЧУВАНЕ

Повече информация скоро…

ПОЕЗИЯ

Повече информация скоро