ВТОРА ПРОПОВЕД НА ПОП БОГОМИЛ

Не дойдох, братя, да ви поучавам,

а да се изповядам.

Защото най-добра поука за човека

са греховете на съседа.

Не съм дошъл да ви раздавам хляб,

а да ви дам да разберете, че сте гладни.

Не съм дошъл да ви освобождавам,

а да ви дам да разберете, че сте роби.

И не ви нося светлина,

а вятър.

 

Не се страхувайте от вятъра.

От него се боят доволните –

тези, които искат да е вечно тъй, както сега:

да пада вечно плодоносен дъжд – над техните нивя,

да грее вечно животворно слънце – над тяхната земя,

да няма мълнии и бури – над тяхната глава,

да не прииждат черните реки – до техните къщя.

А вий не се страхувайте от вятъра.

Той кара ниски, угоени облаци,

в утробата им се спотайват

потопи и светкавици.

 

 

Дойдох да ви се изповядам, братя:

че аз съм вятър и искам вие също

да се превърнете на ветрове. Ако ли не –

ще си останете до века тъжни роби,

без даже да усещате това.

(А пред учениците си:)

На вас пък казвам тъй:

Най-бързият и труден път към свободата

е подчинението. Намерете

най-лошия и злобен господар

и му се подчинете. Роби му станете

и всичките му воли изпълнявайте.

Тогава всяки ден сърцето ви ще става

все по-широко и свободно.

А като сетите, че господарят

е станал роб,

тогаз го напуснете милостиво.

 

 

 

ПЕТА ПРОПОВЕД НА ПОП БОГОМИЛ

 

(За дърветата – откъс)
За да умеете да съединявате,
Учете се най-първо да разделяте.
За туй ви проповядвам бог и дявол.
………………………………..
Когато си отида, кой ще ви учи?
Не смейте да се учите от камъка,
Не е за вас.
Учете се от нашите дървета.

 

Учете се например от дъба.
Той най-мощното и най-огромното дърво,
А ражда дребни плодове – храна за свинете.

Учете се от кестена.
Лете листата му са най-милостивите,
А плодовете му наесен – най-бодливите.
Учете се от трепетликата.
Листата й трептят еднакво,
Когато духа вятър и когато
Наоколо е пълна тишина.

Най-вече се учете от тополата.
Тя пуща много малко клони встрани,
Да има сила да се извиси…